Informacje o kontroli Prezydenta Miasta Bydgoszczy, jako organu administracji architektoniczno-budowlanym - 13.05.2019

Informacja o kontroli Prezydenta Miasta Bydgoszczy przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy 

  1. Data przeprowadzenia kontroli: 08-13.05.2019 r., odstąpiono od kontroli 13.05.2019 r.
  2. Rodzaj kontroli – Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym,
  3. Zakres kontroli – dot. oceny prawidłowości wykonywanych zadań przez kontrolowany organ w zakresie udzielonego pozwolenia na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych, dz. nr 36/5 obręb 145 przy ul. Toruńskiej w Bydgoszczy
  4. Wynik kontroli - Odstąpiono od kontroli po zebraniu i analizie materiału dowodowego, z uwagi na poddanie już kontroli przedmiotowej sprawy w postępowaniach odwoławczych i sądowych. 

metryczka


Wytworzył: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (13 maja 2019)
Opublikował: Rafał Lempke (13 maja 2019, 10:36:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 642