Informacje dotyczącego kontroli Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy - 03.07.2019

Informacja o kontroli Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy 


  1. Data przeprowadzenia kontroli: 20.05-10.06.2019 r., wystąpienie pokontrolne 03.07.2019 r.
  2. Rodzaj kontroli – Kontrola przeprowadzona w trybie zwykłym,
  3. Zakres kontroli – dot. oceny prawidłowości realizacji ustawowych zadań wynikających z przepisów prawa budowlanego, za lata 2017-2018
  4. Wynik kontroli - Pozytywnie oceniono działalność kontrolowanego organu, mimo stwierdzonychnieprawidłowości.

metryczka


Wytworzył: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (4 lipca 2019)
Opublikował: Rafał Lempke (4 lipca 2019, 08:41:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 601