Informacje o kontroli Starosty Świeckiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanym - 23.08.2019

Informacja o kontroli Starosty Świeckiego przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy 

  1. Data przeprowadzenia kontroli: 31.07-22.08.2019 r., sprawozdanie z kontroli z 23.08.2019 r.
  2. Rodzaj kontroli – Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym,
  3. Zakres kontroli – w przedmiocie udzielonego pozwolenia na budowę 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Świeciu.
  4. Wynik kontroli - Pozytywnie oceniono działalność kontrolowanego organu.

metryczka


Wytworzył: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (23 sierpnia 2019)
Opublikował: Rafał Lempke (23 sierpnia 2019, 13:07:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 570