Informacje o kontroli Starosty Rypińskiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanym - 05.09.2019

Informacja o kontroli Starosty Rypińskiego przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy 
  1. Data przeprowadzenia kontroli: 22.08-05.09.2019 r., odstąpiono od kontroli 05.09.2019 r.
  2. Rodzaj kontroli – Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym,
  3. Zakres kontroli – w przedmiocie przyjęcia zgłoszenia zamiaru sposobu użytkowania pomieszczeń w pawilonie handlowym branży ogólno-przemysłowej na branże ogólno-spożywczą oraz ogólno-przemysłową w Rypinie.
  4. Wynik kontroli - Odstąpiono od kontroli, po analizie materiału dodatkowego, z uwagi na fakt rozpatrzenia skargi przez wojewódzki organ administracji architektoniczno-budowlanej.

metryczka


Wytworzył: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (5 września 2019)
Opublikował: Rafał Lempke (5 września 2019, 09:31:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 541