Informacje o kontroli Starosty Świeckiego, jako organu administracji architektoniczno - budowlanej - 09.09.2019

Informacja o kontroli Starosty Świeckiego przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy 

1.     Data przeprowadzenia kontroli: 20.08-06.09.2019 r.
2.     Rodzaj kontroli – Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym,
3.     Zakres kontroli – w przedmiocie zmiany udzielonego pozwolenia na budowę 2 budynków          mieszkalnych wielorodzinnych z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Świeciu
4.     Wynik kontroli - pozytywnie oceniono działalność kontrolowanego organu

metryczka


Wytworzył: WINB (9 września 2019)
Opublikował: Rafał Lempke (9 września 2019, 09:33:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 520