Informacje o kontroli Starosty Świeckiego, jako organu administracji architektoniczno - budowlanej - 16.10.2019

Informacja o kontroli Starosty Świeckiego przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy 
  1. Data przeprowadzenia kontroli: 08.10-15.10.2019 r. sprawozdanie z kontroli 16.10.2019 r.
  2. Rodzaj kontroli – Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym,
  3. Zakres kontroli – w przedmiocie udzielonego pozwolenia na budowę budynku handlowo-usługowego z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Świeciu
  4. Wynik kontroli - pozytywnie oceniono działalność kontrolowanego organu

metryczka


Wytworzył: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (16 października 2019)
Opublikował: Rafał Lempke (16 października 2019, 11:25:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 368