Informacje o kontroli Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Włoclawku - 07.11.2019

Informacja o kontroli Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Włocławku przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy 

  1. Data przeprowadzenia kontroli: 18.09-28.10.2019 r., wystąpienie pokontrolne 07.11.2019 r.
  2. Rodzaj kontroli – Kontrola przeprowadzona w trybie zwykłym,
  3. Zakres kontroli – sprawdzenie prawidłowości realizacji ustawowych zadań, wynikających z przepisów prawa budowlanego, za lata 2017-2018r.
  4. Wynik kontroli -Pozytywnie oceniono działalność kontrolowanego organu, mimo stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień.

metryczka


Wytworzył: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (7 listopada 2019)
Opublikował: Rafał Lempke (7 listopada 2019, 10:48:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 567