Informacje o kontroli Starosty Świeckiego, jako organu administracji architektoniczno - budowlanej - 26.11.2019

Informacja o kontroli Starosty Świeckiego przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy 
  1. Data przeprowadzenia kontroli: 29.10-25.11.2019 r. sprawozdanie z kontroli 26.11.2019 r.
  2. Rodzaj kontroli – Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym,
  3. Zakres kontroli – w przedmiocie udzielonego pozwolenia na budowę 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami i towarzyszącą infrastrukturą techniczną w świeciu
  4. Wynik kontroli - Pozytywnie oceniono działalność kontrolowanego organu

metryczka


Wytworzył: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (26 listopada 2019)
Opublikował: Rafał Lempke (26 listopada 2019, 13:52:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 345