Informacje o kontroli Starosty Aleksandrowskiego, jako organu administracji architektoniczno - budowlanej - 05.06.2020

Informacja o kontroli Starosty Aleksandrowskiego przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy 
  1. Data przeprowadzenia kontroli: 28.05-05.06.2020 r. odstąpiono od kontroli 05.06.2020 r.
  2. Rodzaj kontroli – Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym,
  3. Zakres kontroli – w przedmiocie oceny wykonywania zadań przez kontrolowany organ w zakresie udzielonego pozwolenia na budowę (przebudowę) drogi gminnej na działkach nr 99, 38/3, 36/1, 170/2 i 29/3 przy ulicy: Graniczna, położonych: Kuczkowo, Zakrzewo, gmina: Zakrzewo 
  4. Wynik kontroli - Odstąpiono od kontroli, po zebraniu i analizie materiału dowodowego z uwagi na poddanie już kontroli przedmiotowej sprawy w postępowaniach o stwierdzenie nieważności decyzji, odwoławczym i sądowym

metryczka


Wytworzył: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (12 czerwca 2020)
Opublikował: Rafał Lempke (12 czerwca 2020, 11:31:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 431