Informacje o kontroli Starosty Świeckiego, jako organu administracji architektoniczno - budowlanej - 03.07.2020

Informacja o kontroli Starosty Świeckiego przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy 
  1. Data przeprowadzenia kontroli: 24.06-30.06.2020 r. sprawozdanie z kontroli 03.07.2020 r.
  2. Rodzaj kontroli – Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym,
  3. Zakres kontroli – w przedmiocie udzielonego pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem i infrastrukturą techniczną towarzyszącą w Świeciu
  4. Wynik kontroli - Pozytywnie oceniono działalność kontrolowanego organu

metryczka


Wytworzył: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (8 lipca 2020)
Opublikował: Rafał Lempke (8 lipca 2020, 10:21:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 405