Informacje o kontroli Starosty Świeckiego, jako organu administracji architektoniczno - budowlanej - 14.08.2020


Informacja o kontroli Starosty Świeckiego przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy  

1. Data przeprowadzenia kontroli: 08.07-07.08.2020 r. sprawozdanie z kontroli 14.08.2020 r. 
2. Rodzaj kontroli – Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym, 
3. Zakres kontroli – w przedmiocie udzielonego pozwolenia na nadbudowę poddasza mieszkalnego 
w budynku usługowo - mieszkalnym wraz ze zmianą konstrukcji dachu w m. Świecie - Przechowo
4. Wynik kontroli - Pozytywnie oceniono działalność kontrolowanego organu, mimo stwierdzonego uchybienia

metryczka


Wytworzył: Magdalena Bolszaków (19 sierpnia 2020)
Opublikował: Rafał Lempke (19 sierpnia 2020, 09:42:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 223