Informacje o kontroli Starosty Świeckiego, jako organu administracji architektoniczno - budowlanej - 26.08.2020


Informacja o kontroli Starosty Świeckiego przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy  

1. Data przeprowadzenia kontroli: 19-26.08.2020 r. sprawozdanie z kontroli 26.08.2020 r. 
2. Rodzaj kontroli – Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym, 
3. Zakres kontroli – w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielonego pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania perteru budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego w m. Świecie-Przechowo, na część usługową oraz nadbudowie o część mieszkalną
4. Wynik kontroli - Pozytywnie oceniono działalność kontrolowanego organu.

metryczka


Wytworzył: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (2 września 2020)
Opublikował: Rafał Lempke (2 września 2020, 09:25:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 351