Informacje o kontroli Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Radziejowie - 25.09.2020

Informacja o kontroli Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radziejowie przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy 

1. Data przeprowadzenia kontroli: 25.06-09.09.2020 r., sprawozdanie z kontroli 25.09.2020 r.
2. Rodzaj kontroli – Kontrola przeprowadzona w trybie zwykłym,
3. Zakres kontroli – w przedmiocie sprawdzenia prawidłowości realizacji ustawowych zadań, wynikających z przepisów prawa budowlanego, za lata 2018-2019
4. Wynik kontroli - Pozytywnie oceniono działalność kontrolowanego organu, mimo stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień.

metryczka


Wytworzył: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (25 września 2020)
Opublikował: Rafał Lempke (25 września 2020, 10:25:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 232