Informacje o kontroli Starosty Świeckiego, jako organu administracji architektoniczno - budowlanej - 08.10.2020


Informacja o kontroli Starosty Świeckiego przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy  

1. Data przeprowadzenia kontroli: 29.09-07.10.2020 r. sprawozdanie z kontroli 08.10.2020 r. 
2. Rodzaj kontroli – Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym, 
3. Zakres kontroli – w przedmiocie zmiany decyzji nr 407/2009 z dnia 01.07.2009 r. znak: AB.I.7351/Św.915/2009, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę, polegającą na zmianie sposobu użytkowania parteru budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego w m. Przechowo, na część usługową oraz jego nadbudowie o część mieszkalną.
4. Wynik kontroli - Pozytywnie oceniono działalność kontrolowanego organu.

metryczka


Wytworzył: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (8 października 2020)
Opublikował: Rafał Lempke (8 października 2020, 09:13:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 334