Informacje o kontroli Starosty Świeckiego, jako organu administracji architektoniczno - budowlanej - 14.10.2020

Informacja o kontroli Starosty Świeckiego przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy  

1. Data przeprowadzenia kontroli: 29.09-08.10.2020 r. sprawozdanie z kontroli 14.10.2020 r. 
2. Rodzaj kontroli – Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym, 
3. Zakres kontroli – w przedmiocie zmiany decyzji nr 108/2009 z dnia 25.02.2009 r. znak: AB.I.7351/Św.2285/2009, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę, polegającą na nadbudowie poddasza mieszkalnego w budynku usługowo-mieszkalnym wraz ze zmianą konstrukcji dachu i wewnętrznymi instalacjami, przy ul. Wojska Polskiego w m. Przechowo. 
4. Wynik kontroli - Pozytywnie oceniono działalność kontrolowanego organu.

metryczka


Wytworzył: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (14 października 2020)
Opublikował: Rafał Lempke (14 października 2020, 08:43:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 328