Informacje o kontroli Starosty Świeckiego, jako organu administracji architektoniczno - budowlanej - 16.10.2020

Informacja o kontroli Starosty Świeckiego przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy  

1. Data przeprowadzenia kontroli: 02.09-09.10.2020 r. sprawozdanie z kontroli 16.10.2020 r. 
2. Rodzaj kontroli – Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym, 
3. Zakres kontroli – w przedmiocie udzielonego pozwolenia na budowę, polegającą na nadbudowie o poddasze mieszkalne i rozbudowie budynku handlowo-usługowego o część gospodarczą, bezpośrednio przy granicy z działką sąsiednią, w m. Przechowo.
4. Wynik kontroli - Pozytywnie oceniono działalność kontrolowanego organu.

metryczka


Wytworzył: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (16 października 2020)
Opublikował: Rafał Lempke (16 października 2020, 08:41:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 346