Informacje o kontroli Starosty Żnińskiego, jako organu administracji architektoniczno - budowlanej - 15.12.2020

Informacja o kontroli Starosty Żnińskiego przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy  

1. Data przeprowadzenia kontroli: 03.09-29.10.2020 r. sprawozdanie z kontroli 15.12.2020 r. 
2. Rodzaj kontroli – Kontrola przeprowadzona w trybie zwykłym, 
3. Zakres kontroli – sprawdzenie prawidłowości realizacji ustawowych zadań, wynikających z przepisów prawa budowlanego, za lata 2018-2019.
4. Wynik kontroli - Pozytywnie oceniono działalność kontrolowanego organu.

metryczka


Wytworzył: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (15 grudnia 2020)
Opublikował: Rafał Lempke (15 grudnia 2020, 15:02:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 295