Informacje o kontroli Starosty Toruńskiego, jako organu administracji architektoniczno - budowlanej - 16.12.2020

Informacja o kontroli Starosty Toruńskiego przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy  

1. Data przeprowadzenia kontroli: 19-25.11.2020 r. sprawozdanie z kontroli 16.12.2020 r. 
2. Rodzaj kontroli – Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym, 
3. Zakres kontroli – w przedmiocie udzielonego pozwolenia na budowę budynku handlowo-usługowego w m. Oborowo.
4. Wynik kontroli - Pozytywnie oceniono działalność kontrolowanego organu.

metryczka


Wytworzył: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (16 grudnia 2020)
Opublikował: Rafał Lempke (17 grudnia 2020, 14:41:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 332