Informacja o kontroli Starosty Powiatu Lipnowskiego


Informacja o kontroli Starosty Powiatu Lipnowskiego przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy

  1. Data przeprowadzenia kontroli: 07.12.2009 – 30.12.2009r.
  2. Rodzaj kontroli – Kontrola doraźna
  3. Zakres kontroli – Kontrola doraźna przestrzegania przepisów Prawa budowlanego i Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie prowadzenia postępowania i wydania przez Kierownika Urzędu Rejonowego w Lipnie  decyzji z dnia 5 sierpnia  1994 r., znak: NB-I-7351/7-49/94 udzielającej pozwolenia na rozbudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Lipnie.

  4. Wyniki kontroli: 
Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Lipnie z dnia 05.08.1994r. znak NB-I-7351/7-49/94 wydana została z rażącym naruszeniem prawa o czym stanowi art. 156 §1 pkt 2 ustawy z dnia 04.06.1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000r. Nr 98,poz 1071z późn. zm.), bowiem zatwierdzony został projekt budowlany, który nie spełniał  (i również obecnie nie spełnia) warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania  co było (i jest) niezgodne z przepisami Prawa budowlanego ówczesnego tj z 24.10.1974r. – art. 5 ust 1 i ust. 4 pkt 1, jak i obecnego z dnia 07.07.1994r. art. 5 ust 1. Z powyższych przepisów wynika, że obiekty budowlane powinny być projektowane i budowane w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, do których zaliczają się warunki techniczne jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane. Natomiast w niniejszym przypadku warunki nie zostały zachowane.

metryczka


Wytworzył: M.Kowalczyk (30 grudnia 2009)
Opublikował: Kowalczyk Mariusz (4 lutego 2010, 13:42:17)

Ostatnia zmiana: Kowalczyk Mariusz (4 sierpnia 2011, 09:44:22)
Zmieniono: przywrócenie z archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1714