Informacja o kontroli Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Miasta Grudziądza

Informacja o kontroli Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Miasta  Grudziądza przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy

  1. Data przeprowadzenia kontroli: 20.12.2010 – 28.02.2011r.
  2. Rodzaj kontroli – Kontrola problemowa
  3. Zakres kontroli – Ocena działań organu na podstawie losowo wybranych spraw zakończonych wydaniem decyzji w  2008 i 2009 r. z zakresu :
    -postępowań dotyczących udzielenia pozwolenia na użytkowanie – art.59 Prawa budowlanego.
    -postępowań dotyczących samowoli budowlanych, prowadzonych w oparciu o art.48, art.49b i art.50 – 51 Prawa budowlanego.
    -ewidencja obiektów budowlanych , o których mowa w art.62 ust. 1 pkt. 3

metryczka


Wytworzył: Stefan Markowski (28 lutego 2011)
Opublikował: Kowalczyk Mariusz (7 czerwca 2011, 09:28:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1428