Plan kontroli na 2011 r.

PLAN PRACY
WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO
na 2011 rok

RAMOWY ZAKRES PLANU PRACY

I. Zamierzenia Główne
  1. Kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej, organów nadzoru budowlanego w powiatach;
  2. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego
  3. Kontrola wyrobów budowlanych
  4. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości K-P Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowanego
  5. Współdziałanie z organami kontroli państwowej w zakresie "Prawa budowlanego"
II. Zamierzenia uzupełniające
  1. narad szkoleniowych w zakresie inspekcji terenowej dla inspektorów WINB i PINB oraz kontroli problemowej dla inspektorów WINB
III Zamierzenia doraźne, interwencyjne
  1. Badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych
  2. Rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie "Prawa budowlanego"
Terminy realizacji zamierzeń (160kB) word

metryczka


Wytworzył: Stefan Markowski (3 stycznia 2011)
Opublikował: Kowalczyk Mariusz (7 czerwca 2011, 08:49:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1588