Informacje o otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie badań próbek wyrobów budowlanych

KUJAWSKO-POMORSKI                                                     
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
ul. Z. Augusta 16
85-082 Bydgoszcz

 
 
Znak sprawy: WINB.ZAN.272.3.2019                                         Bydgoszcz 20.08.2019 r. 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
W związku z otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na wykonanie badań próbek wyrobów budowlanych, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przekazuję informację w zakresie określonym w art. 86 ust. 5 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

1.Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zadania na rok 2019 kwotę netto 23 577,24zł. (brutto 29 000,00zł.), a na rok 2020 kwotę netto 40 650,41zł  (brutto 50 000,00zł.)

2.Do 20 sierpnia br., do godziny 11:00 wpłynęły oferty od następujących Wykonawców:

Lp Nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Wartość oferty brutto
1.
ZDT Glimag Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 6, Część 1: 738,00
43-190 Mikołów

2. AG-CEL Laboratorium  89-620 Chojnice, Pawłówko, Część 3: 6 300,00
P. Rydygier, I. Trzynski sp.j., ul. Bydgoska 14 Część 4: 3 060,00
Część 5: 4 380,00
Część 10: 2 400,00
Część 12: 5 920,00

3. Instytut Badawczy  ul. Instytutowa 1, Część 1: 4 280,40
Dróg i Mostów, 03-302 Warszawa Część 4: 3 148,80
Część 7: 1 476,00

4. Instytut Techniki  ul. Pszczyńska 37, Część 1: 5 300,00
Górniczej KOMAG  44-101 Gliwice
5. Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ,  ul. Racjonalizacji 6/8, Część 14: 10 243,80
Instytut Mechanizacji Budownictwa   02-673 Warszawa,
i Górnictwa Skalnego,  Laboratorium Surowców
i Wyrobów Budowlanych
 
6. Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM”  ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, Część 1: 6 460,00
im. Prof. F. Stauba  40-384 Katowice 14
  w Katowicach sp. z o.o.,
7. Sieć Badawcza Łukasiewicza ul. Postępu 9, Część 1: 3 677,70
Instytut Ceramiki i Materiałów 02-676 Warszawa Część 2: 10 973,00
Budowlanych Część 3: 3 936,00
Część 4: 2 558,40
Część 5: 11 623,50
Część 10: 2 605,14
Część 12: 4 305,00
Część 14: 10 475,00

8. POLSKIE CENTRUM BADAŃ  ul. Wejhera 18a, Część 2: 10 565,70
I CERTYFIKACJI S.A., Oddział  80-346 Gdańsk Część 3: 6 506,70
w Gdańsku, Laboratorium  Część 4: 3 013,50
Wyrobów Budowlanych,   Część 13: 17 589,00

9. INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, ul. Filtrowa 1,  Część 1: 5 659,00
00-611 Warszawa Część 2: 21 771,00
Część 5: 14 317,00
Część 6: 31 611,00
Część 7: 3 444,00
Część 8: 13 161,00
Część 10: 3 321,00
Część 12: 11 808,00
Część 13: 51 905,00

10. Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ –  Al. W. Korfantego 193A, Część 2: 15 285,24
Instytut Mechanizacji Budownictwa  40-157 Katowice Część 13: 20 396,50
i Górnictwa Skalnego, 
Oddział Zamiejscowy w Katowicach,
11. TPA Sp. z o.o., ul. Parzniewska 8,  Część 14: 4 001,70
05-800 Pruszków

12. INSTYTUT ENERGETYKI,  ul. Wilcza 8, Część 11: 7 380,00
ODDZIAŁ TECHNIKI GRZEWCZEJ  26-610 Radom
I SANITARNEJ W RADOMIU,

Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego ww. informacji, są zobowiązani do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ww. ustawy ( wzór do załącznika nr 3 do SIWZ).
Wraz ze złożeniem oświadczenia  Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Zamówienie stanowi realizację projektu „Plan Działań nadzoru budowlanego na lata 2019-2020” o numerze POIS.10.01.00-00-0700/19 w ramach działania 10.1 oś priorytetowa X „Pomoc techniczna” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (884kB) pdf
Sprostowanie dot. L.p. 7 (207kB) pdf

Wytworzył: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (22 sierpnia 2019)
Opublikował: Rafał Lempke (22 sierpnia 2019, 14:46:49)

Ostatnia zmiana: Rafał Lempke (16 września 2019, 11:06:15)
Zmieniono: korekta nazwy wykonawcy (l.p. 7) oraz sprostowanie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 219

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij